KaK.cz - počítače plné života

Přejít na košík.
0
Nepřihlášen

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod kak.cz děkuje za Vaší důvěru a zavazuje se, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


Společnost KaK Computers s. r. o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.


Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost KaK Computers s. r. o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.


Osobní údaje je možno na výslovnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.