KaK.cz - počítače plné života

Přejít na košík.
0
Nepřihlášen

Jak reklamovat zásilku ?

Zásilka je poškozena
Jestliže došlo během přepravy k poškození obsahu zásilky, je možné uplatnit reklamaci ve lhůtě stanovené dopravcem. Po přijetí zásilky prosím zkontrolujte stav zboží a pokud shledáte mechanické poškození, uplatněte neprodleně reklamaci dle následujících postupů.

Postup u dodávky Českou poštou

Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.


Postup u dodávky přepravní službou PPL
V případě viditelného poškození obalu je nutné poškození sepsat s řidičem při předání. Pokud je poškození zjištěno až po rozbalení postupujte podle obchodních podmínek PPL, které naleznete na zde. Nejpozději do 3 dnů od převzetí je nutné zadat reklamaci online.

Postup u dodávky přepravní službou TopTrans
Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou s možností doručení poštou, e-mailem, faxem nebo osobně, pokud možno v co nejkratší době. Na základě uplatnění reklamace bude škodní událost prošetřena a výsledek reklamačního řízení oznámen písemnou formou reklamujícímu v co nejkratším termínu. Poškozenou zásilku je nutno uschovat až do  konečného vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace bude poškozená zásilka odvezena Toptransem. Náhrada škody není vymezena jako předmět daně podle §2 Zákona č.235/2004 Sb. o DPH, tudíž je uplatněna bez DPH.


Obsah zásilky nesouhlasí s dokladem
Jestliže nesouhlasí množství nebo druh zboží, které jsme Vám zaslali, pak prosím přijměte naši omluvu za toto nedopatření a dejte prosím nám možnost tuto chybu napravit rychlým vyřízením reklamace.

Jak postupovat ?
Zašlete nám prosím zprávu na e-mail reklamace@kak.cz a uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky a zjištěný rozdíl v dodávce. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému.